Kariéra

Náročnosť, Tvorivosť, Partnerstvo a Odvaha nie sú pre nás iba slová, ale hodnoty, ktorým veríme a ktorými sa riadime.

 

rozvoj a rast

Rozvoj & Rast

atmosféra a tím

Atmosféra & Tím

príležitost i sebarealizácia

Príležitosti & Sebarealizácia

úspech a zanietenie

Úspech & Zanietenie

 

Middle officer

Aké výzvy ťa u nás čakajú?  

Banská Bystrica Plný úväzok

Middle officer

Aké výzvy ťa u nás čakajú?  

Košice Plný úväzok

Middle officer

Aké výzvy ťa u nás čakajú?  

Nitra Plný úväzok

Middle officer

Aké výzvy ťa u nás čakajú?  

Bratislava Plný úväzok

Firemná kultúra

Náš úspech je úspechom a výsledkom práce každého zamestnanca.

Nadšenie a vysoké nasadenie pre každodennú prácu prináša spokojnosť našich klientov.

Navzájom si vytvárame inšpirujúce prostredie, ktoré dokáže naplniť osobné a pracovné ciele každého z nás a zároveň rešpektuje naše spoločné hodnoty.

Rozvoj

Zodpovednosť za rozvoj je na každom z nás. Ak chceme byť úspešní v dnešnej rýchlej dobe, musíme neustále napredovať, byť flexibilní a schopní adaptácie na každodenné zmeny.

Našou filozofiou je učenie sa skúsenosťou za podpory kolegov a tímu, účasťou na rôznych krátko i dlhodobých projektoch, workshopoch, tréningoch, školeniach i stážách.

Rozvoj našich ľudí považujeme za dlhodobú investíciu.

Kariéra

Rozmanitosť pozícií ponúka rôzne príležitosti na sebarealizáciu v oblastiach komunikácie s klientom, predaji, administratíve či na špecializovaných pozíciách venujúcich sa právu, rizikovému manažmentu, work outu či účtovníctvu. Každý z nás má príležitosť, priestor pre iniciatívu, tvorivosť, nové výzvy, úlohy a projekty.

Výhodou práce v Tatra–Leasingu je aj možnosť participácie na interných projektoch Tatra banka Group, čo prináša zamestnancom ďalší priestor na rozvoj a nové príležitosti.

Výberový proces

výberový proces

Vyplňte dotazník

Ak vás naša ponuka zaujala, vyplňte dotazník.

výberový proces

Pozvanie na stretnutie

Pracovný pohovor si dohodneme s kandidátmi, ktorí sa najviac približujú našim predstavám a požiadavkam.

 

výberový proces

Pohovor

Stretnutie je pre nás rozhovorom o vzájomných predstavách a očakávaniach, môže mať jedno i viac kôl v závislosti od pozície.

výberový proces

Výsledok

Každý záujemca dostane od nás informáciu o výsledku, úspešný kandidát sa po vzájomnej dohode stáva členom nášho tímu.