Nehnuteľnosti

Tatra-Leasing vám ponúka riešenie investičných projektov pri financovaní výstavby alebo obstarania nehnuteľnosti. Formou finančného lízingu môžete financovať stavby výrobného, obchodného, skladového alebo kancelárskeho charakteru.

 

rýchle uzatvorenie zmluvy

Rýchle uzatvorenie zmluvy

výška splátky prispôsobená potrebám

Výška splátky prispôsobená vašim potrebám

akontácia

Akontácia usitá pre vás

garantované sadzby poistenia

Garantované sadzby poistenia počas celej doby financovania

 

Finančný leasing

Finančný leasing je stabilným a osvedčeným produktom pre financovanie vašich potrieb.

 • Rýchla forma financovania
 • Poskytujeme financovanie na báze fixných aj plávajúcich úrokových sadzieb
 • Akontácia už od 20 %
 • Predkupné právo k predmetu financovania za symbolickú cenu
 • Možnosť voľby mesačných, kvartálnych alebo sezónnych splátok
 • DPH uplatňované postupne v splátkach
 • Výhodné sadzby poistenia
 • Financovanie aj so zostatkovou hodnotou
 • Štandardné financovanie na 12 rokov

Finančný leasing predstavuje finančný prenájom majetku na základe nájomnej zmluvy na dohodnuté obdobie s dojednaným predkupným právom. Počas doby financovania je vlastníkom predmetu Tatra-Leasing, následne po ukončení financovania prechádza vlastníctvo na klienta zaplatením dohodnutej odkupnej hodnoty majetku.

Tatra-Leasing vám ponúka prefinancovanie kúpy nehnuteľnosti, prefinancovanie výstavby nehnuteľnosti alebo refinancovanie vlastnej nehnuteľnosti tzv. „spätný lízing“.

Ponúkame vám financovanie nehnuteľností, medzi ktoré patria najmä:

 • administratívne budovy,
 • nebytové priestory,
 • obchodné priestory,
 • prevádzkové budovy,
 • priemyselné alebo výrobné budovy,
 • skladové haly,
 • iné stavby výrobného, obchodného, kancelárskeho charakteru,
 • polyfunkčné budovy.

Poistenie

Okrem financovania vám zabezpečíme aj výhodné poistenie vami vybranej nehnuteľnosti. Na základe vzájomnej spolupráce s poisťovňami vám Tatra-Leasing ako svojmu klientovi ponúka:

 • sadzby poistenia výhodnejšie, ako ich poisťovne ponúkajú individuálne,
 • platenie poistného spolu s lízingovou splátkou,
 • istotu, že sa výška poistného nebude počas lízingu meniť,
 • poistenie v mene lízingovej zmluvy,
 • nakoľko je spoločnosť Tatra-Leasing držiteľom licencie finančného agenta, predpísané poistné nemusí byť navýšené o DPH.

Aktuálne sadzby poistenia sa dozviete:

 • u vášho lízingového manažéra
 • telefonicky prostredníctvom služieb klientskej linky INFOLEASING na telefónnom čísle +421 2 5919 5919
 • prostredníctvom e-mailu na [email protected]

 

 

Predkladané doklady k financovaniu

Ak sa rozhodnete pre finančný leasing technologickej linky, stroja alebo zariadenia, budeme od vás potrebovať nasledujúce doklady.

Fyzické osoby – podnikatelia (živnostníci)

Doklad o nehnuteľnosti:

 • znalecký posudok.

Identifikačné doklady:

 • kópia občianskeho preukazu,
 • kópia ďalšieho identifikačného dokladu (vodičského preukazu, rodného listu a pod.),
 • živnostenský list alebo výpis zo živnostenského registra,
 • osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ,
 • osvedčenie o registrácii a pridelení IČ DPH.

Hospodárske výkazy:

 • kópia daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie (potvrdená daňovým úradom),
 • výkaz o majetku a záväzkoch za posledné 2 zdaňovacie obdobia a za bežné účtovné obdobie,
 • výkaz o príjmoch a výdavkoch za posledné 2 zdaňovacie obdobia a za bežné účtovné obdobie,
 • vyplnený a podpísaný dotazník.

Právnické osoby

Doklad o nehnuteľnosti:

 • znalecký posudok.

Identifikačné doklady:

 • kópia občianskeho preukazu štatutárneho zástupcu,
 • výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace (notársky overený),
 • osvedčenie o registrácii a pridelení IČ DPH.

Hospodárske výkazy:

 • koncoročné hospodárske výkazy za posledné zdaňovacie obdobie, pokiaľ nie sú zverejnené v Registri uzávierok,
 • priebežné hospodárske výkazy,
 • v prípade potreby si Tatra-Leasing môže vyžiadať ďalšie doplňujúce doklady alebo informácie,
 • vyplnený a podpísaný dotazník.

Postup financovania

Získať financovanie na vašú novú nehnuteľnosť je veľmi jednoduché. Stačia iba 3 kroky.

ponuka financovania

1. Ponuka
financovania

Vyberte si svoju nehnuteľnosť a kontaktujte nás. Pripravíme vám ponuku na mieru.

schválenie

2. Schválenie
financovania

Doručte nám všetky potrebné doklady a my pristúpime k schvaľovaniu financovania.

zmluva

3. Uzatvorenie
zmluvy

Po podpísaní zmluvy a zaplatení akontácie si môžete prevziať nehnuteľnosť.

Kde požiadať o leasing

online

zavolajte mi

cez kontaktný formulár

pobočka

na pobočke

navštívte nás na našich pobočkách

infoleasing

cez Infoleasing

zavolajte nám: +421 2 5919 5919

Potrebujete poradiť s financovaním?

Nechajte nám svoj kontakt a spoločne nájdeme riešenie prispôsobené vašim potrebám.

V súvislosti s odoslaním tohto kontaktného formulára budeme spracúvať Vaše osobné údaje. Všetky bližšie informácie nájdete v dokumente Informačné memorandum ochrany osobných údajov.