Odklad splátok

Vážení klienti,

uvedomujeme si náročné a komplikované udalosti tohto obdobia. Sme pripravení poskytnúť pomoc a súčinnosť pri riešení zložitej situácie, ktorá Vám vznikla v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

NR SR schválila zákon č. 75/2020 Z. z. , ktorý s účinnosťou od 9.4. 2020 upravuje podmienky odkladu splátok úverov v tomto období.

Počas pandémie môžu klienti požiadať veriteľa, ktorý nie je bankou, o odklad splátok na 3 mesiace s možnosťou predĺženia o ďalšie 3 mesiace a to:

- spotrebitelia pre produkty spotrebného úveru a finančného leasingu
- podnikatelia – fyzické osoby a malí zamestnávatelia pre produkt spotrebného úveru

Odklad splátok vykonáme bez účtovania akýchkoľvek poplatkov. Rozhodli sme sa urobiť krok navyše a pre klientov, ktorí splnia podmienky podľa Zákona, poskytneme odklad splátok a predĺženie splátkového kalendára o 3 mesiace s rovnomerným splácaním nad rámec Zákona aj na produkt finančný leasing.

Pripravili sme pre Vás krátky sumár zo zákona č. 75/2020 Z. z. , v ktorom nájdete presné podmienky poskytnutia odkladu splátok, ako aj naše odporúčania tu.

Klientom, ktorí nespĺňajú podmienky zákona č. 75/2020 Z. z. , napr. finančné leasingy, budeme na individuálnej báze posudzovať ich žiadosti o reštrukturalizáciu.

Pre uplatnenie odkladu splátok Vás prosíme o vyplnenie žiadosti a čestného prehlásenia:

 - žiadosť pre spotrebiteľov tu 
 - žiadosť pre podnikateľov – fyzické osoby a malí zamestnávatelia tu
 - čestné prehlásenie pre podnikateľov – fyzické osoby a malí zamestnávatelia tu

Vyplnené a podpísané tlačivá prosím pošlite mailom na info@tatraleasing.sk alebo cez Klientsku zónu Selfcare,  viac o Klientskej zóne nájdete tu.

Pre viac informácií kontaktujte svoju kontaktnú osobu, alebo pobočku Tatra Leasingu, alebo Infoleasing na telefónom čísle +421 2 5919 5919 v čase od 8:30 do 16:30.

O výsledku schválenia Vašej žiadosti Vás budeme informovať v priebehu maximálne 30 dní od jej zaslania. Intenzívne však pracujeme na tom, aby sme každú žiadosť vybavili v čo najkratšom čase.

Ďakujeme za pochopenie

S úctou
Tatra-Leasing, s.r.o.