Oznámenie o zmene finančného agenta

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že  spoločnosť Tatra-Leasing, s.r.o., IČO: 31 326 552, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 2992/B, ku dňu 31.03.2023 ukončila svoju činnosť ako samostatný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia, a to v súlade s platnou legislatívou vrátením povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta Národnej banke Slovenska.

V zmysle vyššie uvedeného bude s účinnosťou od 01.04.2023  vykonávať finančné sprostredkovanie k poistným zmluvám sprostredkovaným spoločnosťou Tatra-Leasing, s.r.o. nový samostatný finančný agent, na ktorého bola v zmysle zmlúv uzatvorených s jednotlivými poisťovňami, v plnom rozsahu prevedená správa poistných zmlúv, a to spoločnosť:

Tatra Leasing Broker, s.r.o.
IČO: 44 426 682
so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
zapísaná v : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 55019/B
Registračné číslo: 87420
(ďalej len „nový finančný agent“)

Tatra Leasing Broker, s.r.o. ako nový finančný agent, na ktorého bola prevedená správa poistných zmlúv z pôvodného finančného agenta, bude spracúvať Vaše osobné údaje potrebné pre výkon finančného sprostredkovania. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete v dokumente s názvom Informačné memorandum ochrany osobných údajov umiestnenom na internetovej stránke www.tatraleasing.sk v časti Tatra Leasing Broker.

Zároveň Vás informujeme, že zmena finančného agenta nemá žiadny vplyv na obsah či trvanie Vašej poistnej zmluvy, ako ani na žiadne práva a povinnosti vyplývajúce zmluvným stranám z už uzatvorených poistných zmlúv.

Na prevod správy poistnej zmluvy z pôvodného finančného agenta na nového finančného agenta sa z Vašej strany nevyžadujú žiadne úkony. Toto oznámenie má pre Vás len informatívny charakter.

V prípade nesúhlasu so zmenou finančného agenta kontaktujte Tatra Leasing Broker, s.r.o.

Ďakujeme za pochopenie.

S úctou,

Tatra-Leasing, s.r.o.