Oznámenie o pridelení skupinového IČ DPH

S účinnosťou od 1. februára 2016 je naša spoločnosť Tatra-Leasing, s.r.o. zaregistrovaná ako člen skupiny pre daň z pridanej hodnoty so spoločnosťami:

  • Tatra banka, a.s.
  • Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
  • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

Dňom registrácie je našej spoločnosti pridelené IČ DPH skupiny, ktoré nahradí doteraz platné IČ DPH.

Nové IČ DPH platné pre dodania po 1. februári 2016 vrátane je SK7020000944.

Platné IČ DPH je povinnou náležitosťou faktúry v zmysle zákona o DPH.

Tatra-Leasing, s.r.o.