Tatra banka Group získala súhlas na prevzatie spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia

Národná banka Slovenska aj Protimonopolný úrad udelili súhlas na prevzatie IMPULS-LEASING Slovakia spoločnosťou Tatra–Leasing.

Igor Rechtoris a Marián Knauer sa od 17.8.2021 stanú štatutárnymi zástupcami spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia a jej dcérskej spoločnosti IMPULS-LEASING Services. Akvizícia sa zavŕši fúziou, ktorá je naplánovaná na 2. kvartál 2022.

„Fúzii bude predchádzať interná príprava začlenenia spoločnosti do Tatra banka Group, ktorej hlavným cieľom bude zachovanie spokojnosti klientov. Tú kladieme v spoločnosti Tatra-Leasing na prvé miesto. Našou snahou je, aby klienti spoločnosti IMPULS-LEASING pociťovali rovnaký komfort aj počas obdobia fúzie. Veríme, že sprístupnenie produktov Tatra-Leasingu, ako i inovácii Tatra banky bude mat výrazne pozitívny vplyv na klientov spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia ,“ dodáva riaditeľ spoločnosti Tatra-Leasing, Igor Rechtoris.

Tatra-Leasing sa vďaka tejto transakcii stane jednou z troch najväčších lízingových spoločností na Slovensku.

Viac informácií o IMPULS-LEASING Slovakia a Tatra–Leasing sa nachádza v tlačovej správe.

Kontakt pre médiá:
Simona Miklošovičová, hovorkyňa Tatra banky, press@tatrabanka.sk, 0903 641 846