Zásady používania súborov cookies

Zásady používania súborov cookies

V súlade s §55 ods. 5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní a zdieľaní informácii, týkajúcich sa vašej aktivity na webových stránkach Tatra-Leasing s.r.o. a v aplikáciách Tatra-Leasing, s.r.o.. určených pre mobilné zariadenia a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača a mobilného zariadenia pre prípad, že s daným spôsobom použitia cookies a reklamných identifikátorov nesúhlasíte.

Všetky dôležité informácie o cookies a reklamných identifikátoroch nájdete tu.