Zmena sídla spoločnosti

Od 13. mája 2020 sa zmenila adresa sídla spoločnosti:

Tatra-Leasing, s.r.o.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava

Zároveň by sme vás chceli informovať,
že korešpondenčná adresa zostáva nezmenená:

Tatra-Leasing, s.r.o.
P.O.BOX 4
810 00 Bratislava 1